Poienile de sub Munte

Localitatea Poienile de sub Munte este situată în nord-estul judeţului la poalele munţilor Maramureșului, pe drumul judeţean DJ187 Leordina – Ruscova – Poienile de sub Munte, și este străbătută de râul Ruscova. Satul Poienile de sub Munte este atestat documentar în anul 1353, facând parte din teritoriul cnezatului de vale al bogdăneștilor.

În cadrul comunei se cunosc zăcăminte de ape minerale la Cvasnita (fostă staţiune balneoclimaterică). Aici este un borcut care nu este exploatat, el este utilizat, dar cea mai mare parte a utilizatorilor este populaţia locală.

Întinderea mare a pădurilor a constituit un mediu prielnic pentru dezvoltarea unei faune bogate. Fauna de mamifere este încă completă: râsul, nurca, lupul, ursul, vidra, cerbul, căpriorul, misreţul, vulpea, dihorul, pisica salbatică şi jderul de copac.