Parcul National Munţii Maramureşului

Parcul Natural Munţii Maramureşului este situat în nordul judeţului Maramureş, în zona localităţilor Borşa, Moisei, Vişeu de Sus, Vişeu de Jos, Leordina, Ruscova, Repedea, Poienile de sub Munte, Petrova şi Bistra, incluzand masivul Munţilor Maramureşului pâna la frontiera romano-ucraineană. Evoluţia diferitelor tipuri de sol a favorizat dezvoltarea unei flore bogate şi diversificate, precum şi instalarea unui covor vegetal variat. Habitatele întâlnite sunt fâneţele, pădurile de fag, molid şi arin, tufărişurile.

Fauna este de asemenea complexă, nu lipsesc specii trecute în Cartea Roşie a Europei ca râsul, nurca, lupul, ursul, vidra, care au disparut sau au devenit specii foarte rare, cu un areal restrâns, în fauna Europei.

Trasee turistice Parcul National Munţii Maramureşului

  • Traseu 1: Staţia Bardău – Vf. Pietrosu Bardău – Vf. Pecealu – Cabana silvică Coşnea – Poienile de Sub Munte ( marcaj bandă roşie / durată 10-11 ore)
  • Traseu 2: Staţia Şuligu -  Valea Şuligu – Borcut (izv. mineral) ( marcaj punct roşu / durată 45 minute)
  • Traseu 3: Staţie Făina – Valea Mihoaia – Borcut Mihoaia ( marcaj punct albastru / durată 1 oră)
  • Traseu 4: Pasul Prislop – Cabana Fântâna Stanchii – Tarniţa Bălăsânii – Vf. Prislopu Cataramei – Şaua Gâliu ( marcaj bandă roşie/ durată 8-9 ore)
  • Traseu 5: Baia Borşa (centru) – Valea Secu – Refugiul Lucăceasa – Haitul Măcârlău (Valea Vaserului)
  • ( marcaj triunghi roşu / durată 5-6 ore)
  • Traseu 6: Cabana Coşnea – Stânişoara – Vf. Mihailecu – Lacul Vinderel ( marcaj bandă roşie / durată 4-5 ore)
  • Traseu 7: Repedea – Chicera – Laba – Runea – Lacul Vinderel ( marcaj bandă albastră / durată 4-5 ore)