Bistra

Localitatea Bistra se află în nordul judeţului Maramureş, la 105 km distanţă de municipiul Baia Mare, la 35 km de oraşul Sighetul Marmaţiei şi la 32 de km de orasul Vişeu de Sus. Are o suprafaţă de 70 kmp, cu relief muntos brăzdat de râurile Vişeu şi Tisa – şi afluenţii Crasna, Bistra, Valea-Neagră, Luhei. Comuna Bistra este atestată documentar din anul 1411. Toate localităţile  cu care se învecinează sunt aşezate în bazinul râului Vişeu şi sunt înconjurate de şirul munţilor Maramureş. În partea de sud a comunei curge râul Vişeu, care absoarbe râurile Ruscova, Crasna, Bistra, Valea-Neagră, Luhei, după care se varsă în Tisa.

Un alt aspect al zonei ţine de peisajul de munte cu păduri de conifere şi foioase, cu păsări şi animale salbatice foarte variate: ursul brun, cerbul carpatin, porcul mistreţ, vulpea, bursucul, râsul, vulturul, corbul, coţofana, piţigoiul, gaiţa şi altele.

o.