Alte obiective Leordina

Poiana cu Narcise Tomnatec Sehleanu

Rezervaţia este situată la cea mai înaltă altitudine din judeţ în localitatea Repedea şi are suprafaţa de 100 ha. Scopul principal al ariei naturale protejate este cel de conservare a staţiunii cu narcise numite de localnici aiuţ de munte.  Poiana Sehleanu se află în partea sudică a Vf. Tomnatec care are înălţimea de 1618 m, iar de sub acesta izvorăşte valea omonimă. Fauna este una caracteristică zonelor înalte ale Carpaţilor Orientali, alcătuită din mamifere, păsări și insecte, cu specii de cerb, mistreţ, căprioară, urs brun, corb, uliu păsărar, mierlă.

Vf. Farcău – Lacul Vinderel – Vf. Mihailecu

Această arie naturală protejată este situată pe teritoriul  localităţilor Repedea şi Poienile de sub Munte, are suprafaţa de 150 ha şi se află la altitudinea de 1700 m. Rezervaţia este o creastă montană cu două vârfuri proeminente (Farcău, Mihailecu). Lacul Vinderel este situat în şaua dintre Farcău şi Mihailec.